שיפוצים פלוס
הצטרפות בעלי מקצוע
מצא מומחה לפרוייקט שלך
פורום אינסטלציה
יעל מנתיבות

ניקוז מרפסת בתעלת ניקוז

יעל מנתיבות
02/05/18

שלום.

ריצוף המרפסת בבית פרטי מתנקז לתעלת ניקוז שאורכה כ10 מ"א, עד ליציאת המים.

שאלתי היא - האם התקן מחייב 1.5% שיפוע גם בתעלה עצמה?

או שאם יש כבר את השיפוע בריצוף כלפי התעלה, ניתן לבצע אותה עם שיפוע פחות מ1.5%?

אשמח להפניה לתקן.

תודה רבה רבה מראש!!

3 תגובות
דורון רחמים
אינסטלטור
06/05/18

בין

בין 2 5 אחוז שיפוע בדלוחין

06/05/18

שלום, זה מה שהצלחנו לאתר עבורך

הוראות ניקוז על פי מפמ"כ 422


מפמ"כ 422 הינו מסמך שנושאו "בתי קבע נמוכים למגורים" ועל פי סעיף 101 מצוין:מפרט זה חל על בתים יחידים נמוכים או על בתים טוריים נמוכים, המיועדים למגורי קבע, להלן: בתים, אשר רצפת קומתם העליונה נמצאת מעל למפלס הכניסה הקובעת לבית בגובה שאינו גדול מ 3 מ'. מפרט זה חל על בתים הבנויים בכל שיטות הבנייה, לרבות בנייה קונבנציונאלית, אין מפרט זה בא לגרוע מהוראות כל דין.סעיף 207.1 במפרט הנ"ל דן בניקוז, ועל פיו נדרש כדלקמן:

לא תהיה זרימת מים מגג הבית לקירותיו - הגג יהיה מנוקז.
שיפועי ניקוז לגגות שטוחים יהיו 1.5% לפחות.
במרפסת יהיה מרזב אחד לפחות.
בגג משופע לא יפחת השיפוע מ - 15 מעלות [בהתאמה למפמ"כ 270].
בגגות משופעים, יותקנו מזחלות לאורך השפות הנמוכות האופקיות, שיובילו את מי הניקוז אל המרזבים.
שיפועי המזחלות יהיו - 1.5% לפחות.
ליד דלתות הכניסה לדירה, יהיה משטח מרוצף לכל רחוב הדלת ועוד 25 ס"מ מכל צד לפחות. רוחב המשטח בניצב לדלת יהיה 100 ס"מ לפחות.
מעל הדלת, על כל שטח המשטח, תותקן הגנה מפני גשם ישיר [גגון או התקן אחר].

האם כבר נרשמת לאתר שיפוצים פלוס?
מומחה בתחום?
מומחה רשום

כדי לזהות אותך, נשלח לך קוד אימות במסרון (SMS) לנייד - אותו יש להקליד בתיבה פה למטה.

עדיין לא מומחים בשיפוצים פלוס? הרשמו
רישום מומחה חדש

התגובה שלי
צרו קשר