בית

>

אדריכלים

>

שאלה : פתיחת דלת בקיר הדף

הקלידו כאן שאלה ותקבלו תשובה מהמומחים שלנו

שאלו שאלה

פתיחת דלת בקיר הדף

פורסם על ידי שני ואקנין
21/05/21

שלום לכולם,

צירפתי תמונה

רכשנו דירה חדשה בביניין קומת קרקע.

אני מעוניינת לפתוח דלת ממול הממד

הבנתי שזה קיר הדף ויש הרבה חלוקות על הנושא.

מישהו מבין? ויודע האם ניתן?

3 תגובות

שלום שני,

קיר הדף מבטון מול דלת הממ"ד נועד להגן על הפתח של הממ"ד מריקושטים, והוא דרישה של פיקוד העורף. פגיעה בקיר זה תהפוך את הממ"ד ללא תקני. בקיצור, אין לגעת בו.
קיימת אפשרות להחליף את דלת הממ"ד לדלת הדף נגד רסיסים (יקרה מאוד) ולבקש שוב את אישור פיקוד העורף.

בברכה
אדר' דבורה הורביץ

שני שלום,
אסור בתכלית לפתוח פתח בקיר הדף לפי תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים)(תיקון), התשנ"ד 1994.
יש להתייחס לחוק ולא לשחק עם זה.
"דלת הדף דירתית" – דלת הדף עבור המרחב המוגן הדירתי;
סימן ב' – כניסה למרחב מוגן דירתי
הכניסה למרחב מוגן דירתי
202.(א) הכניסה למרחב מוגן דירתי תהיה מתוך שטח הדירה ותותקן בה דלת הדף דירתית, אשר תהיה אטומה בפני גזים.
(ב) מקום שבו מול דלת ההדף הדירתית מצוי קיר המהווה חלק מהשלד או קיר העשוי בטון מזוין, ימוקם הקיר במרחק
של 110 סנטימטרים לפחות ממול לדלת כך שייווצר שטח פנוי לפתיחת הדלת על ידי אדם המתנייד בכיסא
גלגלים, ובהתאם לשרטוט שבתוספת השמינית.
מיקום והגנה של דלת הדף דירתית
203. (א) דלת ההדף הדירתית תותקן בקיר פנימי של המרחב המוגן הדירתי הנמצא לפחות 4 מטרים מקו הקיר החיצוני
המקביל שמול הדלת, כשהוא מדוד כלפי חוץ המרחב המוגן; המרחק המזערי מקיר חיצוני ניצב למישור הדלת
יהיה 2.20 מטרים.
(ב) ההגנה על דלת ההדף הדירתית תבוצע כמפורט בחלק א' בתוספת הרביעית או לפי מפרט נוסף שבתוקף החל
על מקלטים לפי קביעה כאמור בתקנה 4(ב).
דלת הדף דירתית
204. (א) דלת ההדף הדירתית המשמשת דלת כניסה למרחב מוגן דירתי תיפתח כלפי חוץ.
(ב) המידות המזעריות של הדלת האמורה יהיו 70/200 סנטימטרים פתח אור והמידות המרביות שלה יהיו 80/200 סנטימטרים פתח אור.
(ב1) מקום שבו מול דלת ההדף הדירתית מצוי קיר המהווה חלק מהשלד או קיר העשוי בטון מזויין במרחק הקטן מ-130 סנטימטרים ממול הדלת, בהתאם לשרטוט שבתוספת השמינית, המידות המזעריות של הדלת האמורה יהיו 80/200 סנטימטרים פתח אור והמידות המרביות שלה יהיו 90/200 סנטימטרים פתח אור.
(ב2) רשות מוסמכת רשאית לאשר התקנת דלת הדף דירתית שניה במקום חלון הדף ובלבד ששתי הדלתות לא יותקנו באותו הקיר.
(ג) פרטי המסגרות של דלת ההדף הדירתית יהיו לפי דרישות ת"י 4422.
(ד) רשות מוסמכת רשאית לאשר מידות גדולות יותר.

הדרך היחידה היא תכנון הנדסי לפני בכלל שנוגעים בקיר.
התכנון צריך לכלול פניה לפיקוד העורף במטרה לערוך שינוי במבנה הדלת, מדלת ממ"ד רגילה לדלת ממ"ד מוגנת הדף.

היי, יש מטרה לקיר הדף להגן עליך :) אולי יש פתרונות אחרים לפתיחת פתח שרצית על קיר אחד או בזוית אחרת