בית

>

אדריכלים

>

שאלה : "הפחתה של עד 20% בקווי בנין בין הבניינים..."

הקלידו כאן שאלה ותקבלו תשובה מהמומחים שלנו

שאלו שאלה

"הפחתה של עד 20% בקווי בנין בין הבניינים..."

פורסם על ידי ערן
04/01/21

קבלן שבונה על מגרש מעוניין לבנות גם על המגרש הסמוך. בהוראות התוכנית רשום:"במקרה של בנייה משותפת של שני מגרשים תותר במסגרת היתר הבנייה הפחתה של עד 20% בקוי בניין בין הבניינים ללא פרסום הקלה ובתנאי שהבניה המשותפת תציע איכויות תכנוניות שיתרמו לסביבה כגון....".

מה המשמעות הכספית או אחרת מבחינת הקבלן שיקבל הפחתה בקווי בניין עד 20%. כלומר מה היתרון לקבלן שרוצה לבנות בשני בניינים צמודים לעומת אם יבנה בתוכנית על שני בניינים שאינם צמודים.

תודה

7 תגובות

היי ערן בנוגע לשאלתך
אם אני מבין את שאלתך
הקלה ב20% משמעותו של דבר יותר שטח בניה
והרווח של הקבלן הוא המטראז שהוא מקבל כהקלה
מקווה שעזרתי

שלום ערן,

"הפחתה של 20% בקווי בנין בין הבניינים" משמעותה הקטנת המרחק בין הבניינים ומכאן אפשרויות תכנון גדולות יותר וקבלת דירות טובות יותר. אחוזי הבניה אינם משתנים ולכן שטח הבניה אינו גדל אך נוצרות יותר אפשרויות פרישה של השטח המוקצב לפי אחוזי הבניה.
היתרון לקבלן - אפשרות לקבלת דירות איכותיות יותר.

בברכה
אדר' דבורה הורביץ

תודה לשניכם

הרוח הוא בקבלת שטח גדול יותר ,
הרבה הצלחה !

תודה לכולם אבקש אבהרה. היכן הרווח כאן? אם בשני הבניינים שבחלקות שונות אך צמודות , מותר לבנות 40 יחידות דיור בכל בניין, בשטח 100 מ"ר כל אחד (לצורך הדוגמא) וקיימת "הפחתה של עד 20% בקווי בנין בין הבניינים".... אז היכן בא לידי ביטוי "הרווח בשטח גדול יותר"?

תודה לכולם אבקש אבהרה. היכן הרווח כאן? אם בשני הבניינים שבחלקות שונות אך צמודות , מותר לבנות 40 יחידות דיור בכל בניין, בשטח 100 מ"ר כל אחד (לצורך הדוגמא) וקיימת "הפחתה של עד 20% בקווי בנין בין הבניינים".... אז היכן בא לידי ביטוי "הרווח בשטח גדול יותר"?

שלום ערן,

כמו שכתבתי קודם, אין כאן רווח בשטח - אחוזי הבניה אינם משתנים, רק קווי הבנין זזים. אפשר לבחור בין יותר מיקומים לבניית אותו השטח, הגמישות בתכנון גדלה אך השטח המותר לבניה נשאר כשהיה.

בברכה
אדר' דבורה הורביץ


בברכה
אדר' דבורה הורביץ