בית

>

חוקים, תקנות ומשפט

>

חוזה עבודה מול קבלן שיפוצים

חוזה עבודה מול קבלן שיפוצים

בהיעדר גופים המבצעים אכיפה מול קבלני שיפוצים ובהיעדר חוק ספציפי לענף, כל מה שמגן על הלקוח במחלוקת הוא ההסכם. אל תתפשרו, ערכו הסכם טוב ומקיף עם קבלן שיפוצים.

מאמר מאת צוות שיפוצים פלוס

פורסם ב-03/12/2015 7 דק' קריאה

הסכם עבודה להורדה עם קבלן

הסכם בין קבלן שיפוצים לבין לקוח מסדיר את התנאים עליהם הצדדים מסכימים ולפיהם חפצים הצדדים להתקשר. שימו לב כי הסכם שיפוצים להורדה יכול לתת רעיונות להתייחסות בהסכם שלכם מול הקבלן שבחרתם, אך לא יהיה נכון לקחת טיוטה של הסכם מוכן ולהציב אותו בפני הקבלן מבלי לשוחח על התנאים ולהסכים עליהם קודם. כדי שתוכלו לעבור על הסעיפים ולהתאים אותם להתקשרות שלכם עם הקבלן שלכם, אנחנו מצרפים הסכם שיפוצים בפורמט וורד (docx) אותו תוכלו לערוך על המחשב שלכם, בהתאם למה שתסכמו עם קבלן השיפוצים שלכם. 

חוזה עם קבלן שיפוצים

עריכת חוזה עם קבלן שיפוצים הוא אחד השלבים החשובים ביותר לקראת השיפוצים. חוזה עם הקבלן הוא מה שמגן עליכם חוקית במקרה שקבלן השיפוצים אינו עומד בהתחייבויותיו. גם אם הקפדתם ובחרתם בפינצטה קבלן שיפוצים איכותי ומומלץ, אתם לא יכולים לדעת מראש מה עשוי לקרות בהמשך הדרך. החוזה מעגן חוקית נושאים הקשורים ללוח הזמנים לשיפוץ, ללוח התשלומים, להתחייבויות מקצועיות של הקבלן מולכם,לביטוח ולאלמנטים קריטיים נוספים בפרויקט השיפוצים שלכם. אנו ממליצים בחום לחתום על חוזה שיפוץ מפורט ככל האפשר ולא להתחיל בעבודות עד שהנושא אינו מוסדר.

תרוות עבד אלקאדר

ציון 9.58 28 חוות דעת

שחר רוטרמן

ציון 9.74 49 חוות דעת

יעקב גולן

ציון 9.29 47 חוות דעת

דימיטרי קוסטנקוב

ציון 9.89 14 חוות דעת

הסכם עבודה מול הקבלן יעזור לכם בבית המשפט במידת הצורך

מה מומלץ להכניס לחוזה

 • הצהרות של הקבלן על הניסיון שרכש: הוכחה לעבודה מקצועית שהקבלן מחוייב לה.
 • אחריות על העובדים: הקבלן אחראי להעסיק עובדים מורשים, מקצועיים ובעלי היתרי עבודה.
 • פירוט מדוייק ככל האפשר של עבודת השיפוץ, ומה היא כוללת: האם העבודה כוללת גם אספקת חומרי הגלם או רק את ביצוע העבודות, אם חומרי הגלם, כגון מרצפות, כלים סניטריים וכדומה - יסופקו על ידי הלקוח - מי אחראי עליהם אחרי האספקה.
 • אחריות הקבלן - אחריות מקצועית של הקבלן על העבודה, על אתר השיפוצים במהלך תקופת השיפוץ, וכן אחריותו לטיב העבודה גם לאחרי גמר העבודה.
 • עלות העבודה תוך ציון עלות התוספות, אם וככל שתהיינה. חשוב להכניס כאן גם כתב כמויות מפורט כבסיס מוצק לתוספות, אם יהיו.
 • פרוט לוח הזמנים לביצוע העבודה: הסכם עבודה עם קבלן שיפוצים צריך לכלול פירוט לגבי מתי מתחילה העבודה ומתי אמורה להסתיים, ולציין מה הסנקציות במקרה של עיכוב בלוחות הזמנים. חשוב להדגיש שהסנקציות אמורות לתמרץ את הקבלן לסיים את העבודה בזמנים המובטחים, ולמנוע ממנו להתחייב לכמה עבודות במקביל, מעבר ליכולתו.
 • הסכם עבודה עם קבלן שיפוצים יכלול גם את לוח התשלומים לקבלן: חשוב לחלק את התשלום לפי ההתקדמות בעבודה, כך ניתן לפקח על העבודה, ולעצור את התשלום במקרה הצורך, ולמנוע מצב שבו הקבלן אינו מסיים את העבודה, אך את רוב התמורה הוא כבר קיבל לידיו. רצוי מאוד להשאיר תשלום אחרון משמעותי לסיום העבודה, אשר גם הוא יתמרץ את הקבלן לסיים את העבודה בזמן ובאופן המיטבי.
 • להכניס את חובת הקבלן לבצע ביטוח: מומלץ למלא "טופס אישור עריכת ביטוח" ולהחתים את חברת הביטוח של הקבלן לפני תחילת העבודה.
 • חשוב להתייחס לשאלה באילו מקרים יהיה הלקוח רשאי לבטל את החוזה.
 • ערבות אישית של הקבלן במקרה של עבודת שיפוץ של חברה קבלנית בע"מ. קרו מקרים שהחברה התגלתה כריקה מתוכן וללא כסף, או שהתפרקה, ואי אפשר לתבוע אותה

חוקים נוספים שכדאי להכיר

 • חוק החוזים - לחוק החוזים שני חלקים. החלק הכללי מסיר את דיני החוזים בישראל והוא קובע באילו מקרים ניתן לבטל חוזה, מתי יש לבצע את מה שנכתב בו גם אם לא הוגדרו זמנים והתחייבות החותמים. החלק השני של חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) סעדים הניתנים במקרה של הפרת חוזה.
 • פקודת הנזיקין – לפקודה שלושה חלקים הקובעים מתי ישנה אחריות המחייבת תשלום נזיקין, איך מוכיחים אחריות וכיצד מחייבים פיצויים.
 • חוק חוזה קבלנות – חוק המסדיר את היחסים בין קבלן ללקוח. החוק קובע, למשל, שאם נפל פגם במה הקבלן נדרש לספק הלקוח מחויי בלהודיע לו תוך פרק זמן סביר והקבלן מחויב לתקן.

מחפשים עורך דין ולא מצאתם ?

או
חותמים על חוזה שיפוצים מול הקבלן

שאלות נפוצות

מה קורה אם התגלה ליקוי במהלך השיפוץ או אחרי שהקבלן סיים את העבודה?

החוק קובע כי ​יש לפנות לקבלן ולתת לו את ההזדמנות הנאותה לתקן את הנזק או את הליקוי בעבודה שלו. במקרה שהקבלן לא נשא באחריות אז פונים לבית המשפט. במקרים דחופים יש לבצע את התיקון על ידי קבלן אחר ולתבוע את עלות התיקון. ​​מומלץ כמובן לתעד כל דבר בצורה מסודרת.

עו"ד אבי אלטלף:

"מבחינה חוקית,​ חשוב שבמסגרת החוזה עם הקבלן תוגדר האחריות שלו לעבודות ומשך תקופת האחריות לתיקון ליקויים שיתגלו בעבודה."

איזה גוף יכול לעזור ללקוח? מה עם המועצה הישראלית לצרכנות או ביה"מ לתביעות קטנות?

למעשה אין גוף ​שפועל בצורה אקטיבית לטיפול בליקויים כאלה במקום הלקוח. אם יש נזק או שהקבלן ברח - הלקוח עומד מול הקבלן. על הלקוח לפעול למיצוי זכויותיו כמו בכל מחלוקת משפטית אחרת באמצעות הליכים משפטיים. המועצה הישראלית לצרכנות יכולים לייעץ, ליזום חקיקה, לחנך ולתמוך. אבל בפועל אלה לא פעולות שעוזרות ללקוח ספציפי לקבל פיצוי מיידי על הנזק.

הליך תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות הוא אולי פשוט יחסית (עד לסכום תביעה בגובה שלושים ושלושה אלף שקל), אבל הלקוח עומד לבד מול מי שגרם לו נזק בלי עזרה של עורך דין ​ולפעמים הקבלן הוא בעל נסיון רב יותר מאשר הלקוח.​ ​בהליך של תביעות קטנות למי שהפסיד אין ​זכות לערער על הפסיקה, למעט מקרים חריגים ולכן מומלץ להגיע מוכנים עם תיעוד מפורט של התקלות כולל צילומים או לחילופין לפנות לחברת בדק בית או שמאי שיכינו דו"ח המתאר את הליקויים. 

תמונה של חוזה שיפוצים

איך מומלץ לפעול מול קבלן שיפוצים?

ההבדל בין חכם לפיקח הוא שפיקח יודע לצאת מצרות שחכם לא היה נכנס אליהן. היו אתם חכמים ועשו את המחקר המקדים על הצד הטוב ביותר: בדקו מספר קבלני שיפוצים, קראו חוות דעת של לקוחות שלהם ואפילו שוחחו בטלפון עם הלקוחות, בקרו בשטח בעבודות שהקבלן ביצע, בדקו שיש לו ביטוח, חפשו עליו מעט באינטרנט כדי לבדוק אם יש פסקי דין רלוונטיים או לקוחות כועסים שהשמיצו אותו ולבסוף תנו משקל גם לכימיה האישית שלכם עם אותו קבלן.

איתרע מזלכם והיחסים עם הקבלן עלו על שרטון? כאמור, יישוב המחלוקת יתבצע בבית המשפט והרי שעליכם להגיע מוכנים ככל האפשר. משמעות הדבר היא עריכת חוזה עם קבלן שיפוצים, שעליו להיות מפורט ומקיף מלכתחילה לפי הדגשים שיפורטו בהמשך, עריכת נספחים ברורים ומפורטים של כתב כמויות ותנאי תשלום וכן תיעוד של כל ההסכמות בכתב ו\או באמצעות תיוק התכתבות במייל ואפילו הקלטת שיחות עם הקבלן. כל הנ"ל יהיו לכם לעזר בבית המשפט במידה ותזדקקו להם.

 • טיפ 1: חלקו את התשלומים לקבלן לפי ההתקדמות בעבודה. כשהכסף נשאר אצלכם, גם הכח בידכם.
 • טיפ 2: אם תשלמו ב"שחור" לקבלן ולא תקבלו חשבוניות על העבודה, לא יהיה לכם תיעוד ולא תוכלו להוכיח בפני ביהמ"ש או חברת הביטוח שסכום כלשהו שולם. מעבר לכך: מדובר בעבירה פלילית של הקבלן וגם של הלקוח.

עו"ד קרן קדמי המתמחה בתכנון ובניה ובמקרקעין:

"אל תצאו לפרוייקט  בלי חוזה עם קבלן השיפוצים. חוזה הוא הפלטפורמה להסכמות אליהן הגעתם אל מול הקבלן. חוזה טוב ימנע מחלוקות ואי הבנות עתידיות, ויחסוך מהלקוח את הצורך להוכיח מה הוסכם בינו ובין הקבלן.

הרבה פעמים שואלים אותי אם הצעת מחיר היא לא סוג של חוזה שיפוץ. התשובה היא שלמעט במקרים מסויימים, חוזה עם קבלן יכול להיות גם בעל-פה, ובהתאם הצעת מחיר היא בהחלט סוג של חוזה הכולל הסכמות בין הקבלן ללקוח. אבל חשוב להדגיש, כי על החוזה, גם אם הוא 'הצעת מחיר' לכלול את כל ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, ואף מעבר לכך. חוזה טוב יהיה מפורט ויתן מענה לשאלות העשויות להתעורר במהלך ביצוע העבודות ואף לאחר מכן, לרבות לעניין אחריותו של הקבלן לעבודה המבוצעת ולנזקים שעלולים להיגרם בעתיד. ככל שעבודות השיפוץ בהיקף נרחב יותר, אני ממליצה בחום שלא להסתפק בהצעת מחיר או בחוזה "סטנדרטי", אלא להשקיע מחשבה, להיוועץ עם עו"ד מטעמכם, ולהקפיד לפרט ולהתייחס לכל אספקט של השיפוץ."

עו"ד אלטלף ממליץ לאו דווקא להסתפק בחוזה הסטנדרטי שהקבלן מציע. ​ישנם מקרים בהם לקבלן יש חוזה שנוח לו לעבוד איתו והוא מציג אותו ללקוח לחתימה. בחוזה כזה יכולים להיות כלולים סעיפים שמשמעותם קשה ללקוח. אם הדברים לא יבדקו לפני החתימה, התוצאות עלולות להתגלות כשכבר פרצה מחלוקת ואז זה כבר יהיה מאוחר מידי והמזמין יכול לעמוד במצב נחות מול הקבלן.

נתנאל אבוטבול מנהל האתר שיפוצים פלוס:

"במצב בו הקבלן לא עומד בתנאי החוזה ו/או עושה נזקים או מבצע עבודה לא מקצועית, רצוי להזמין חברת בדק בית או שמאי מוסמך על מנת שיתן דו"ח נזקים אשר בעזרתו יהיה קל לתבוע את הקבלן בבית משפט. עלויות של דו"ח כזה הוא בין 2000 ל - 4000 ש"ח".

לרוב ולא רק בתחום השיפוצים, כששני צדדים עורכים חוזה, זה נעשה בעתות של נחת ובהסכמה - שני הצדדים יוצאים לדרך משותפת ומעלים את המוסכם על כתב. אולם חוזה לעולם לא יכול לכסות את כל ה"פינות" ועל כן כשמתגלעת מחלוקת בין הצדדים, כל צד נותן את הפרשנות שלו לכתוב בחוזה וההכרעה בסופו של דבר ניתנת בבית משפט. לא ניתן להבטיח שהצדדים לא יגיעו למחלוקת מראש, אולם הקפדה על הכללים המפורטים מעלה תסייע לכם להגיע מוכנים ולהוכיח בפני בית המשפט את הצד שלכם. 

מחפשים עורך דין ולא מצאתם ?

או

המאמר עזר לכם?

שאלו את המומחים בפורום

שאלו שאלה