בית

>

חוקים, תקנות ומשפט

>

השבחת המקרקעין - צמצום החבות במס שבח

תוכן עניינים

השבחת המקרקעין - צמצום החבות במס שבח

מס שבח = מס על רווח בעסקת מכירת מקרקעין. ככל שהרווח גדול יותר, הרי שהמס גבוה יותר. רווח = הכנסות בחיסור הוצאות. והרי שאם מגדילים את רכיב ההוצאות, אזי הרווח קטן ובהתאמה המס קטן. מבולבלים? קראו את המאמר של עו"ד אוהד והקטינו את מס השבח שלכם.

מאמר מאת אוהד שפק

פורסם ב-29/05/2017 2 דק' קריאה

מס שבח מקרקעין הוא מס על רווח ההון שנצבר אצל המוכר כאשר הוא מבצע עסקת מקרקעין. באופן כללי, ניתן לומר כי הרווח (השבח) שנוצר למוכר הוא ההפרש שבין המחיר ששולם בעת רכישת הנכס לבין התמורה המתקבלת ממכירת הנכס.

מטרת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) היא להטיל מס רק על הרווח שנוצר למוכר כתוצאה מהמכירה. כאשר אין רווח, החוק אינו מטיל חיוב במס.

הואיל והמס מוטל רק על "השבח" שנוצר במכירה, החוק קבע הוראות כיצד יחושב אותו שבח. הקביעה כי השבח הוא ההפרש שבין מחיר הרכישה למחיר המכירה היא כללית בלבד, היות וצריך להגדיר מהם הרכיבים בכל צד של המשוואה – הצד של הרכישה אל מול צד המכירה. רק אחרי שנדע לחשב את שווי המכירה ואת שווי הרכישה, נוכל לערוך השוואה ביניהם ולבחון אם נוצר רווח/שבח למוכר, ומהו אותו רווח/שבח.

ישנם כל מיני רכיבים המוגדרים בחוק לשם קביעת סכום השבח, כאשר אחד מהם הוא "השבחת המקרקעין".

שחר רוטרמן

ציון 9.74 49 חוות דעת

יהונתן חיו

ציון 9.67 6 חוות דעת

רני ספיר

ציון 9.84 8 חוות דעת

יעקב גולן

ציון 9.28 46 חוות דעת


תכנון ותיעוד ההוצאות חוסך לכם כסף במס שבח

בכדי לצמצם את החבות במס שבח, החוק מתיר להוסיף את ההוצאות שהוציא המוכר להשבחת המקרקעין לשווי הרכישה – כדוגמת שיפוצים בדירה, עלויות לבניית תוספות לדירה וכיוצא בזה.

להלן מספר כללי אצבע חשובים לגבי אפשרות לנכות הוצאות שהוציא המוכר להשבחת המקרקעין מהחבות במס שבח:

  1. הוצאות שנועדו להעלאת שווי הנכס - ככלל, מדובר בהוצאות שנועדו להעלאת שווי המקרקעין, והן לא הוצאות לשמירת הקיים (כלומר לאחזקה שוטפת של המקרקעין).
  2. קשר בין ההוצאה לבין המטרה - על הטוען בדבר ההוצאה לשכנע כי קיים קשר בין ההוצאה עצמה לבין השבח המקרקעין. כלומר, שמטרת ההוצאה הייתה להביא לעליית ערך המקרקעין, ואין צורך להוכיח כי אכן ההוצאה השביחה בפועל את המקרקעין.
  3. הוצאה סבירה – במסגרת הוכחת הקשר בין ההוצאה לאפשרות להשבח המקרקעין יש חשיבות גם לסבירות ההוצאה.
  4. עבודה עצמית – גם עבודה עצמית של המוכר עשויה להיכלל כהוצאות השבחה.

לפיכך, בכדי לצמצם את החבות במס שבח מוטב לשמור אסמכתאות על ההוצאות, כדוגמת קבלות או חשבוניות אשר כוללות את כל הפרטים של המוכר ושל הנכס, או העתקי המחאות ששולמו.

מחפשים עורך דין ולא מצאתם ?

או

מחפשים עורך דין ולא מצאתם ?

או

המאמר עזר לכם?

שאלו את המומחים בפורום

שאלו שאלה