בית

>

אדריכלים

>

מאמרים

>

מה זה טופס אכלוס (טופס 4) ולמה צריך אותו?

מה זה טופס אכלוס (טופס 4) ולמה צריך אותו?

טופס אכלוס, המכונה גם טופס 4, הוא בין השלבים האחרונים בהקמתו של מבנה ואלו שלא יקחו אותו בחשבון מראש עלולים למצוא עצמם עם מבנה מוכן שאין לו היתר אכלוס. טופס 4 מאשר כי המבנה בטיחותי ומתאים לאכלוס דיירים

מאמר מאת צוות שיפוצים פלוס

פורסם ב-23/07/2012 4 דק' קריאה

לאחר סיום הליך הבניה, בין אם מדובר בהקמת בניין מגורים חדש או בבית פרטי, יגיש בעל ההיתר בקשה לקבלת טופס 4 המכונה גם טופס חיבור חשמל, מים וטלפון. הבקשה תלווה במספר טפסים לחתימות והצהרות בעל ההיתר, עורך הבקשה להיתר, האחראי לביקורת והמודד. בעת הגשת הטפסים מתחילים הליך של בדיקת המבנה לצורך חיבורו לתשתיות. מובהר בזאת כי טופס 4 מיועד למבנים חדשים שמוקמים ומחוברים לתשתיות ואין צורך בו לאחר תהליך של שיפוצים, גם כאשר מדובר בשיפוץ כללי. עם זאת, בהחלט יתכן מצב שיהיה צורך בהוצאת היתר בניה בשיפוצים.  

חזרה לטופס 4 - חשוב מאוד לציין כי מדובר בטופס מכריע, כאשר לפעמים חוסר ידע והיכרות עמו מראש עלולה לעכב משמעותית את ההליכים. כדי לקבל טופס 4 הבניה חייבת להיות תואמת את היתר הבניה שהוצא למבנה, אחרת הוועדה תימנע מלחתום על הטופס וההליך יעוכב עד להסדרת השינויים שבוצעו בניגוד להיתר. 

טופס 4 קובע את התאריך בו הסתיימה הבניה באופן רשמי והמבנה מתאים לאכלוס של דיירים בכל ההיבטים הנדרשים. מדובר בסוגיה משמעותית ונקודת מחלוקת עיקרית - יש קבלנים שאומרים שמדובר בפורמאליות ובירוקרטיה בלבד שמתבצעת בין מהנדס העיר לאנשי המקצוע בפרויקט ולא בין הקבלן לדיירים עצמם. מצד שני, הדיירים עצמם יכולים לטעון כי הם לא חשים בטוחים בדירה ללא טופס 4 שכן הוא בודק ומכריע שהכל כשורה - מתשתיות אינסטלציה ועד תשתיות החשמל ושמדובר בבדיקה פורמאלית חשובה במיוחד. מנקודת המבט של הדייר, אם הגורמים הפורמאליים טוענים כי המבנה לא מתאים למגורים, מי אנחנו שנתווכח איתם? או שנגור בנכס כזה? על כן, חשוב מאוד להכיר את משמעותו של הטופס כבר בתחילת העבודות על המבנה.

רינת סלע ישראלי

ציון 9.91 19 חוות דעת

אוהד עומר

ציון 9.69 4 חוות דעת

אבשלום בארי

ציון 9.93 11 חוות דעת

זוהר לבנון

ציון 9.5 13 חוות דעת

בית חדש בבניה

 

מה המשמעות של טופס 4?

טופס 4 הוא אחד האישורים הסופיים בתהליך הבנייה. האחריות עליו היא על כתפי האדריכל, המהנדס, הקבלנים ואנשי המקצוע שלקחו חלק בפרויקט. עם זאת, הדיירים יכולים לפקוח עיניים ולוודא שהבניה בפועל תבוצע בהתאם להיתר הבניה שניתן. האישור לטופס ניתן על ידי מהנדס של הרשות המקומית ובמסגרתו בודקים כשירות למגורים, חיבור לתשתיות חשמל, טלפון, מים, כבלים וכו'.

מה נדרש להופיע בטופס 4 בכדי לקבלו?

טופס 4 והמסמכים הנלווים לו, יהיו חתומים על ידי עורך הבקשה, בעל ההיתר, האחראי לביקורת והמודד ויאשר את כל הסעיפים בהתאם לחוק, ביניהם :

 • בדיקת התאמת הבנייה בפועל בהתאם להיתר הבניה שהוצאו ובהתאם לתנאים ולדרישות שהוזכרו בהיתר (במידה והוזכרו).

 • אישור מהנדס כי המבנה ראוי למגורים ונעשו בו עבודות חיזוק ויציבות מתאימות.

 • התבצעה בדיקת בטון בשלד המבנה.

 • מכון התקנים העניק תעודת בדיקה לאטימות של מרחבים מוגנים בבית. סעיף זה יכלול גם דו"ח של מרחב מוגן ותצהיר של המהנדס.

 • יש לקבל אישור מהאדריכל על התאמת המבנה להיתר מבחינה אדריכלית ללא שינויים ו/או תוספות כלשהם.

 • לעיתים נדרש לספק אישור מכבי האש כי המבנה בטיחותי מפני אש על פי התקנים הנדרשים.

 • חברת הגז בודקת כי מערכת הגז תקינה ושמישה.

 • מערכות הניקוז והאינסטלציה יהיו בתאם לתקן וגם להם ידרש אישור מהקבלן.

 • מבנים זמניים כמעט תמיד יופיעו באתרי בנייה. בטופס 4 יופיע אישור כי פונו מבנים אלו מאתר הבנייה.

 • תצהיר המודד כי הנכס נבנה בהתאם למיקומו עפ"י ההיתר אשר ילווה במדידה מצבית שתכלול את המפלסים הסופיים, המכסימליים של המבנה ואת מיקומו.

השלמת המסמכים לרשות המקומית ו"טופס טיולים"

לאחר הגשת הטפסים לוועדה המקומית יצא פקח מטעם הוועדה לוודא כי הבניה בוצעה בהתאם להיתר ויעביר למבקש טופס מיוחד שנקרא "טופס טיולים", אשר במהלכו יאלץ בעל ההיתר להחתים את כל המחלקות הפנימיות ברשות המקומית כגון כבישים, שיפור פני העיר (שפ"ע), איכות הסביבה, רישוי בניה, פיקוח וכדומה.

המחלקות האלו יבדקו כל אחד ואחד אם המבקש השלים את הדרישות בהתאם להיתר. בדיקתם וחתימתם נדרשת להשלמת התהליך לקבלת טופס 4. לאחר השלמת כל המסמכים והסעיפים שלהלן, יחתום מהנדס הוועדה על טופס אישור להספקת חשמל, מים וטלפון (טופס 4).

טופס 5 - תעודת איכלוס

בחלוף שנה מקבלת טופס 4 הלא הוא אישור להספקת חשמל, מים וטלפון, יגיש בעל ההיתר בקשה לתעודת גמר לבניין (ניתן להשיג במחלקת הנדסה בעירייה או במועצה) - מה שנקרא "טופס אכלוס".

מהנדס הוועדה יבדוק אם:

 • העבודה נעשתה והושלמה בהתאם להיתר.

 • קוימו הוראות תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.

 • קוימו תנאי ההיתר.

 • פסולת הבניין פונתה מהמגרש לאתר פסולת מורשה.

בנוסף, ימסור מתכנן שלד הבניין הודעה בכתב למהנדס הוועדה שקיימת תכנית קונסטרוקציה מעודכנת ושהיא נמצאת בידיו, במקום שיפרט בהודעה.

בקיומם של כל התנאים הנ"ל, ימסור מהנדס הוועדה לבעל ההיתר תעודת גמר לבניין, כפי שמופיעה בטופס 5 בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.

זהו, סיימנו

בכך הושלמו כל האישורים הנדרשים לחיבור המבנה ואכלוסו כדין. 
יצויין כי במקרים של קבלת היתר לשינויים ו/או היתרים לאישור מצב קיים, ולאחר סיום הסדרת הבניה בפועל, ניתן יהיה להגיש את מסמכי טופס 4 וטופס 5 במקביל.

קראתם את המאמר ויש לכם שאלות נוספות? אתם מוזמנים לשאול בפורום היתרי בניה שלנו. 


המאמר עודכן בעזרתם האדיבה של אדריכלים ובעלי מקצוע באתר המתמחים בהיתרי בניה. טופס 4 אינו רלוונטי לשיפוצים, אך אם יש צורך בשיפוץ אחרי כניסה לבית חדש מקבלן אתם מוזמנים להציץ ברשימה שלנו למציאת קבלן שיפוצים מומלץ!

מחפשים אדריכל ולא מצאתם ?

או

מחפשים אדריכל ולא מצאתם ?

או

המאמר עזר לכם?

שאלו את המומחים בפורום

שאלו שאלה