בית

>

חשמלאים

>

שאלה : הזנת שקעים בשרשור. חוקי? תקין?

הקלידו כאן שאלה ותקבלו תשובה מהמומחים שלנו

שאלו שאלה

הזנת שקעים בשרשור. חוקי? תקין?

פורסם על ידי שלומי
22/02/24

במשרד יש מעגל אחד עבור שקעים בכמה חדרים נפרדים. אין קופסת חיבורים ממנה מתבצע פיצול ההזנה לכל חדר/שקע בנפרד, הזנת השקעים היא בשרשור מחדר לחדר. האם זה חוקי ותקין?


3 תגובות

בהתאם לתקנות החשמל מעגלים סופיים: במיתקן ביתי יותקן מעגל סופי אחד לפחות לכל שני חדרים או לכל 40 מ"ר של הריצפה או חלק מהם, הכל לפי המחייב מספר מעגלים רב יותר.


בנוסף בתקנות החשמל: אין להסתעף ממפסק או מבית-תקע אל מפסק או בית-תקע אחר, אלא אם כן המרחק בין מרכז המפסק או בית-התקע האחר לבין מרכז המפסק או בית-התקע ממנו הוא מסתעף, אינו עולה על 30 ס"מ. לכן לא תקין!!


כך חשבתי. תודה!