בית

>

קבלני בניה

>

שאלה : הרחבת מרפסת, מה נדרש לשם כך

הקלידו כאן שאלה ותקבלו תשובה מהמומחים שלנו

שאלו שאלה

הרחבת מרפסת, מה נדרש לשם כך

פורסם על ידי טל
16/06/21

שלום רב,

אנו (מספר שכנים) מעוניינים להרחיב את המרפסת הקיימת (12 מ"ר) ב 12 מ"ר נוספים. כל זכויות הבניה נוצלו ע"י הקבלן.

מה נדרש לשם כך?

האם חוק הרחבת המרפסות מאפשר הרחבה מעבר ל-12 מ"ר?

תודה.

4 תגובות

שטחים מעבר ל12 מ"ר ממוצע לדירה ייחשבו כשטחים עיקריים. ככל וזכויות הבניה נוצלו במלואן לא ניתן להוסיף מטרים נוספים, אלא באמצעות עריכת תב"ע נקודתית בסמכות ועדה מקומית. ככל והועדה לא תגבה מהלך זה, לא ניתן יהיה להוסיף את השטחים הנ"ל.

תודה.

שלום, ניתן להוציא היתר למרפסת כמובן בכפוף לתב"ע.

תודה.