בית

>

אדריכלים

>

שאלה : ברור זכויות בניה.

הקלידו כאן שאלה ותקבלו תשובה מהמומחים שלנו

שאלו שאלה

ברור זכויות בניה.

פורסם על ידי רמי כהן
03/07/22

שלום רב , בפרויקט פינוי בינוי שהולך לצאת לדרך ,שלושה בניינים. האחד גדול ,24 דירות (בבניין רכבת ),שטח כל דירה 50 מ"ר. ,ושני בניינים קטנים, כל בניין 16 דירות ,שטח כל דירה 40 מ"ר. לבניין הגדול 50% ברכוש המשותף ,ולשני הבניינים האחרים 50% ברכוש המשותף (כל בניין 25%). על בסיס נתונים אלה סביר להניח שאחוזי הבניה הקיימים היום (טרם יציאת הפרויקט לדרך ) הם כאלה שלבניין הגדול אחוזיבניה גדולים יותר מכל אחד מהבניינים האחרים. באתר העירייה מצויין כי אחוזי הבניה המותרים הם 120%. שאלה : איך אפשר לדעת כמה אחוזי בניה יש לכל אחד מהבניינים ? שטח המגרש ברוטו 5888 מ"ר. שטח נטו - 5114 מ"ר. עוד מצויין באתר העירייה כי -אחוזי הבניה המותרים מהשטח נטו הם 30% לקומה. שוב ,אני מבקש לדעת כמה אחוזי בניה לכל אחד מהבניינים . תודה לכל מי שיכול לעזור.

2 תגובות

זו שאלה שניתן לקבל במחלקת רישוי בערייה מדור זכויות בניה ללא תשלום .
או לחילופין משרד תכנון במטפל בהוצאת היתרי בניה .

שלום רמי,

אחוזי הבניה מחושבים לפי חלקה ולא לפי בנין. התב"ע החלה על החלקה קובעת את אחוז הבניה המותר וממנו גוזרים את השטח האפשרי לבניה בכל הבניינים בחלקה. גם מספר המבנים בחלקה נקבע לעיתים ע"י התב"ע אך לא תמיד.
התב"ע מכתיבה את הצפיפות המותרת לדונם, ולפיה נגזר מס' יחידות הדיור האפשרי. גם תמהיל הדירות - כלומר כמה דירות קטנות וכמה גדולות יכולות להיות בכל בנין - נקבע ע"י התכנית החלה על המקום. כלומר, אי אפשר לבצע בנין אחד שבו כל הדירות גדולות.
בגדול, חלוקת אחוזי הבניה בין הבנינים השונים נקבעת ע"י היזם והמתכנן לפי שיקולים תכנוניים, כלכליים, אילוצים מסוגים שונים ועוד. לא ניתן להסיק ישירות מהחלוקה בבניינים הקיימים שזו חייבת להיות החלוקה בבניינים החדשים.

בברכה
אדר' דבורה הורביץ