בית

>

אדריכלים

>

שאלה : תוכנית קונסטרוקציה

הקלידו כאן שאלה ותקבלו תשובה מהמומחים שלנו

שאלו שאלה

תוכנית קונסטרוקציה

פורסם על ידי יעקב שכטר
20/10/21

המהנדס של הבניין שנבנה לפני 15 שנים מסרב למסור את תוכניות הקונסטרוקציה, לקבלן אין את תוכניות הקונסטרוקציה וגם לא בעירייה, מה ניתן לעשות

4 תגובות

היי להביא קונסטרוקטור מחדש, יש להם שיטות לפי מידות וחישובים לדעת היכן יש עמודים/תומכים

שלום יעקב,

על פי דין התכניות שייכות למי שהכין אותן או שלם עבורן. אפשר להציע למהנדס לקנות ממנו את התכניות או לפנות למהנדס אחר שיערוך את הבדיקות הדרושות (אל הרס וכו') שעל פיהן ניתן לדעת מה העומס האפשרי שהבנין יכול לעמוד בו.

בברכה
אדר' דבורה הורביץ

אני מבקש לדעת האם אני יכול לחייב את המהנדס למכור לי העתק של תוכנית הקונסטרוקציה,
והאם אין חובה שיהיה העתק בעירייה או במקום אחר נגיש לציבור

אין חובה לשמירת תכניות קונסטרוקציה בעיריה - חובה זו חלה רק על היתרי הבניה והתכניות האדריכליות של ההיתר.
לדעתי, אין אפשרות לחייב את המהנדס למכור לך את התכנית - זהו קנין רוחני שלו והוא עושה בו כטוב בעיניו. בעקרון, זוהי שאלה משפטית שמשפטן אמור לענות עליה