בית

>

אדריכלים

>

שאלה : איך משיגים גרמושקה

הקלידו כאן שאלה ותקבלו תשובה מהמומחים שלנו

שאלו שאלה

איך משיגים גרמושקה

פורסם על ידי דוד טריצקי
02/03/21

במקרה שלא נמצא גרמושקה ברשות המקומית מה עלי לעשות

1 תגובות

שלום דוד,

אני מניחה שאתה מתכוון לתכניות ההיתר המקורי של הבית, זאת לצורך הוצאת היתר בניה לתוספת או הרחבה. תכניות אלו אמורות להיות בתיק הבנין במחלקת ההנדסה של העיריה והעתק שלהן נמצא לעיתים קרובות גם אצל הקבלן שבנה את הבנין.
אם לא ניתן להשיג העתק, יש לפנות למודד מוסמך שימדוד את הבניה הקיימת, ולהשתמש במדידה לצורך הגשת הבקשה להיתר.

בברכה
אדר' דבורה הורביץ