בית

>

חוקים, תקנות ומשפט

>

השוק מחייב – להיות קבלן שיפוצים רשום

השוק מחייב – להיות קבלן שיפוצים רשום

קבלן שיפוצים הוא מקצוע שדורש מומחיות וידע מקצועי מעמיק. כמו שלא יעלה על דעתכם לקבל טיפול רפואי אצל רופא שלא קיבל תואר דוקטור ממשרד הבריאות אחרי שלמד והתמחה והוסמך כראוי, ככה לא יעלה על הדעת להפקיר רכוש יקר וכסף בידי קבלן שיפוצים לא מקצועי. מתחזה לרופא עלול לפגוע חלילה בבריאותכם ולסכן את חייכם, אבל גם קבלן לא מקצועי יכול לגרום נזק לא קטן ואפילו סיכון חיים. זו הסיבה לכך שמשרד הבינוי והשיכון מנהל פנקס קבלנים וממליץ לכל מי שרוצה לשפץ את ביתו לעיין בפנקס ולאתר בו את קבלן השיפוצים לפני שיחתום איתו חוזה.

מאמר מאת צוות שיפוצים פלוס

פורסם ב-22/09/2011 6 דק' קריאה

בתקופה האחרונה אנו עדים לשינוי מגמה בענף הבניה. אם בעבר יכל כל קבלן להשתלב בפרויקטים שונים ובמכרזים מבלי להיות קבלן רשום כיום החלו הלקוחות לדרוש מהקבלנים להציג רשיון קבלן כתנאי מקדמי להשתתפות בעבודות.

קבלנים רבים שעבדו בחוזי מסגרת במשך שנים ארוכות בעיריות, חברות גדולות ומול משרדי הממשלה נתקלים בדרישה חד משמעית להצגת רשיון קבלן כתנאי לחידוש ההסכם איתם.

הרישום בפנקס הקבלנים והוצאת רישיון קבלן הוא חובה חוקית שחלה על כל קבלן ועל כל מספק עבודה. למרות האמור, המודעות לנושא לא הייתה גבוהה עד כה בקרב הלקוחות ולכן הנושא נדחק לשוליים. חלק מהקבלנים שהיו מודעים לנושא נמנעו מרישום וקבלת רישיון עקב הבירוקרטיה הכרוכה בתהליך והעלויות הגבוהות שכרוכות בו.

בתקופה האחרונה הוקמה במשרד השיכון יחידת אכיפה חדשה שתפקידה לבצע ביקורות באתרים שונים בארץ ולוודא שהעבודות באתר מבוצעות ע"י קבלנים וקבלני משנה רשומים. מאז הקמתה הוצאו עשרות צווי הפסקת עבודה באתרים שונים ברחבי הארץ שחייבו את הפסקת עבודתם של הקבלנים שאינם רשומים באתר וגררו תביעות משפטיות בין הקבלנים לקבלני המשנה שאינם רשומים.

גורם נוסף שמהווה זרז לחובת הרישום הוא הזכות להעסקת עובדים זרים. קבלן רשום זכאי לקבל רישיון העסקה לעובדים זרים. כיום קבלנים שאינם רשומים משלמים עמלות תיווך לגורמים שונים כדי להעסיק עובדים זרים. הרישום בפנקס מייתר את הצורך בתשלום העמלות וחוסך לקבלן אלפי שקלים מדי חודש.

שינויים שנעשו בשנתיים האחרונות במשרדי רשם הקבלנים ובקרב גורמים שונים בשוק, פישטו הוזילו וקיצרו את תהליך הרישום כך שכל קבלן שרוצה להירשם ועומד בתנאי הרישום יכול להירשם בפנקס הקבלנים ולקבל רשיון קבלן במהירות.

יתרונות הרישום בפנקס הקבלנים

 • קבלן רשום רשאי להשתתף במכרזים ולעבוד ישירות מול ספק העבודה. משמעות הדבר היא שהקבלן אינו נדרש לשלם לקבלן רשום שזכה במכרז עמלה כדי לבצע את העבודה. הטבה זו חוסכת לקבלן הרשום 7%-10% שמשולמים בד"כ כעמלה.
 • בניגוד לקבלן שאינו רשום שנאלץ לשלם לקבלנים רשומים עמלות כדי לקבל עובדים או להעסיק בניגוד לחוק עובדים זרים, זכאי הקבלן הרשום לקבל אישורי העסקה לעובדים זרים. הטבה זו חוסכת לקבלן את העמלות שנעות כיום בכ 2,500 ש"ח לחודש לכל עובד
 • קבלן שעובד באופן לא חוקי חשוף לקנסות וענישה מצד הרשויות. בימים אלו מפעיל משרד השיכון "סיירת" פקחים שעוברת בין אתרי הבניה השונים ובודקת את רישיונם של הקבלנים ואת רישיונם של קבלני המשנה שעובדים באתר. במקומות שבהם מועסקים קבלני משנה שאינם רשומים עוצרים הפקחים את העבודה באתר באמצעות צו הפסקת עבודה. הפסקת העבודה פוגעת בקבלן הראשי שמגלגל את הנזקים על קבלני המשנה ומפסיק את עבודתם באתר. מיותר לציין שפעילות זו פוגעת כלכלית בקבלן המשנה ובמקרים רבים גורמת לסכסוכים כספיים בינו לבין הקבלן הראשי.
 • במקרים רבים נדרשים הקבלנים שאינם רשומים לעשות ביטוח עבודות קבלניות. כאשר הקבלן רוכש את הביטוח הוא בטוח שיש לו ביטוח שמגן עליו. בפועל המצב אינו כזה. בעת החתימה על הסכם רכישת הביטוח חותם הקבלן על הסכם שבו הוא מתחייב לעבוד עפ"י החוק. במקרה של נזק משמעותי שבו חברת הביטוח צריכה לשלם מסתבר שהחברה פטורה מתשלום מכיוון שהקבלן עבד באופן לא חוקי
 • תהליך רישום הקבלנים, ההכשרה המקצועית והמבחנים חושפים את הקבלן למגוון שיטות עבודה חדשות ויעילות שמקלות על ביצוע העבודה ומשפרות לקבלן את הרווחיות והמוניטין.
 • הרישום בפנקס הקבלנים פתוח לציבור ומעיד על רמתו המקצועית של הקבלן. מעבר לחשיפה בפנקס הקבלנים יכול הקבלן להשתמש ברישום זה לצורך שיווק והדגשת היתרון שלו מול המתחרים בשוק.

מה הרישיון מאפשר?

הרישיון של קבלן השיפוצים הוא רישיון רגיל לכל דבר ועניין ותהליך הרישום שלו זהה לכל תהליך רישום בענפים שונים. הדבר היחידי שהשתנה הוא בתחום השיפוצים שם נוסף סווג נוסף 131/ק שמאפשר לקבלן לבצע עבודות עד 350,000 ש"ח. פתיחתו של סיווג זה אפשרה למרבית הקבלנים בשוק שאינם מבצעים עבודות בהיקף גדול להירשם בפנקס ולקבל רישיון.

פנקס הקבלנים

פנקס הקבלנים כולל רשימת מקצועות שונים והקבלן יכול להירשם לכל מקצוע שמופיע בפנקס על סמך כישוריו ונסיונו. מצורף קישור למקצועות השונים שמופעים בפנקס הקבלנים:  https://www.gov.il/he/departments/general/anfey_rishum_pinkas_hakablanim

הפנקס מחולק לענפים ראשיים ולענפי משנה.

התנאים לרישום בענף ראשי הם:

 • השכלה של מהנדס + שנתיים ניסיון בביצוע עבודות בענף המבוקש מתוך חמש השנים האחרונות.

 • השכלה של הנדסאי + ארבע שנות ניסיון בביצוע עבודות בענף המבוקש מתוך שמונה השנים האחרונות.

 • השכלה של מנהל עבודה + 6 שנות ניסיון בביצוע עבודות בענף המבוקש מתוך 12 השנים האחרונות. התנאים לרישום בענף משנה הם: ניסיון של 5 שנים בביצוע עבודות בענף המבוקש. מעבר מבחן ידע בחלק מהענפים. בכדי להירשם בפנקס על מגיש הבקשה למלא טפסי בקשה לרישום ולשלם אגרת רישום בסך 543 ש"ח . ניתן למלא את טופסי הבקשה לבד. מצורף קישור לתאור תהליך הרישום ולטופסי הבקשה:

https://www.gov.il/he/service/company-registration-contractor-register-notebook-scondary-departments

קבלנים רבים שאינם רוצים להתעסק עם הבירוקרטיה והניירת פונים לעורכי דין שמסייעים להם בתהליך הרישום. בשוק פועלים מספר עורכי דין שמתמחים בתחום וגובים דמי טיפול שנעים בין 5,000-25,000 ש"ח לטיפול ברישום. דרך נוספת לקבלת סיוע מקצועי בעלויות מופחתות משמעותית ובזמני טיפול קצרים משמעותית היא קבלת סיוע ברישום ע"י המחלקה המשפטית של התאחדות קבלני השיפוצים. התאחדות קבלני השיפוצים מספקת שרותי רישום לקבלנים בכל מקצועות המשנה במחירי עלות בלבד. מצורף קישור לאתר ההתאחדות:

http://rcu.co.il/tags/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%9D/

השירות כולל ליווי של הקבלן עד קבלת הרשיון וסיוע לקבלן מול משרד השיכון במידה ונדרש טיפול נוסף וכל זאת ללא עלות נוספת.

לאחר הגשת המסמכים למשרדי הרשם מועברים המסמכים לדיון בפני וועדה מייעצת לרשם הקבלנים. הוועדה מורכבת מאנשי אקדמיה ומומחים מענף הבניה שדנים בכל בקשה בוחנים את הניסיון של הקבלן ואת התאמתו לענף המבוקש ובסופו של התהליך ממליצים לרשם על המשך הטיפול. המלצות הוועדה לרשם יכולות לכלול המלצה לשלוח את הקבלן למבחני ידע, לאשר את הבקשה ללא מבחנים, לזמן את הקבלן לדיון בפני הוועדה או לדחות את פניית הקבלן עקב חוסר ניסיון בענף שבו התבקש הרישום. הרשם לאחר שקיבל את המלצות הוועדה מודיע לקבלן מה החלטתו לגבי הפניה.

במידה וקבלן נשלח למבחנים, הקבלן מקבל קישור לאתר מרכז המבחנים של רשם הקבלנים שבאמצעותו הוא יכול לתאם לו מועד מבחן בתאריך שמתאים לו. המבחנים מתנהלים ברציפות לאורך כל השנה.

כהכנה לבחינה עומדות בפני הקבלן מספר אפשרויות:

 1. לימוד עצמי או במכללה שאינה מוכרת– מצורף קישור לאתר משרד הבינוי והשיכון שכולל את המקצועות שעליהם יבחן הקבלן ואת חומרי העזר שמהם הוא יכול ללמוד. מסלול זה אינו מומלץ מכיוון שעפ"י הסטטיסטיקות מעל 90% מהנבחנים שניגשים לבחינה ללא הכנה מסודרת נכשלים בבחינה ואחוזי ההצלחה של בוגרי מכללות לא מוכרות נמוכים משמעותית מבוגרי מכללה מוכרת.

מצורפים הקישורים לאתר משרד השיכון שמפרטים את דרישות הידע בענפים השונים:

בענף השיפוצים:

https://www.gov.il/he/departments/guides/mivchan_shiputzim_131

בענף האינסטלציה

https://www.gov.il/he/departments/guides/mivchan_anaf_190

 1. לימוד במכללה שהוכרה ע"י רשם הקבלנים. על מנת לסייע לקבלנים הכיר רשם הקבלנים במכללה בשם "מכלל ". משמעות ההכרה היא התחייבות של הרשם שהקורס הנלמד במכללה זו יכלול את כל הידע הדרוש לקבלן כדי לעמוד בדרישות. הקורס המוכר הוא קורס אינטרנטי שמועבר בסירטונים קצרים ע"י מיטב המומחים בארץ. הקבלנים יכולים ללמוד את החומר בזמנם החופשי במחשב או בטלפון, לחזור מספר פעמים על החומר ולהתאמן על מענה לשאלות דומות לשאלות שישאלו במבחן.

עפ"י הסטטיסטיקות מעל 90% מהקבלנים שסיימו את הקורס המוכר עוברים את המבחנים בפעם הראשונה בציונים גבוהים. 

מצורף קישור לאתר משרד השיכון עם כתובת המכללה המוכרת.

https://www.gov.il/he/departments/guides/mivchan_shiputzim_131?chapterIndex=5

לאחר שקבלן השיפוצים עבר את המבחנים מאשר הרשם את רישומו בפנקס ולקבלן נשלח רישיון הקבלן.

תרוות עבד אלקאדר

ציון 9.58 28 חוות דעת

שחר רוטרמן

ציון 9.74 49 חוות דעת

יעקב גולן

ציון 9.29 47 חוות דעת

רני ספיר

ציון 9.83 9 חוות דעת

מחפשים עורך דין ולא מצאתם ?

או

המאמר עזר לכם?

שאלו את המומחים בפורום

שאלו שאלה