בית

>

שאלה : מהו סעיף החוק הנוגע לחובת התקנת מערבל חם בדוד שמש ?

הקלידו כאן שאלה ותקבלו תשובה מהמומחים שלנו

שאלו שאלה

מהו סעיף החוק הנוגע לחובת התקנת מערבל חם בדוד שמש ?

פורסם על ידי omer
29/06/21

מהו סעיף החוק הנוגע לחובת התקנת מערבל חם בדוד שמש ?

בתודה מראש

1 תגובות

הסעיף הוא 2.14.1
לחוק הוראות למיתקני תברואה (הל"ת)
https://www.civileng.co.il/sites/default/files/%D7%94%D7%9C%D7%AA.pdf
עושה רושם שאין החרגה במקרה של החלפת דוד קיים