שיפוצים פלוס
הצטרפות בעלי מקצוע
 1. ברוכים הבאים לאתר "שיפוצים פלוס" (להלן: "האתר").
 2. אתר שיפוצים פלוס מציע לגולשים ליווי מקיף ועדכני בכל נושאי שיפוץ, חידוש ושדרוג הבית. באתר תוכלו למצוא מידע רב בצורת מאמרים, כתבות, טיפים וסרטונים אינפורמטיביים שיסייעו לכם בשלב המחקר לפני ובמהלך השיפוץ. עוד תוכלו להיוועץ עם המומחים בפורום או באמצעות הטלפון ולהיעזר במספר שירותים מקצועיים שמוצעים דרך האתר. כמו כן, לרשותכם רשימה של אנשי מקצוע מהימנים ובדוקים המדורגים לפי חוות דעת של לקוחות בדיוק כמוכם.
 3. התקנון שמובא להלן, מאגד בתוכו את תנאי השימוש באתר, על כל דפיו, עמודיו ותחומיו, והוא מחייב את כל מי שבוחר להכנס לאתר ולעשות בו שימוש כלשהו. על כן, הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. כמו כן, מאחר והאתר הינו אתר דינמי המתפתח ללא הרף, מומלץ לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את ההוראות תקנון זה. מובן, שבמידה ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון, הנכם רשאים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו.
 4. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.


א. תנאי השימוש וההשתתפות באתר

 1. השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים האמורים להלן. גלישה באתר וצריכת שירותיו ותכניו משמעם קבלה והסכמה לכל התנאים הללו.
 2. השימוש באתר מותר אך ורק לצרכים אישיים. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי זה או אחר. ככל וברצונך לעשות שימוש מסחרי באתר, אנא פנה אלינו באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בהמשך תקנון זה או על גבי האתר תחת העמוד "צור קשר".
 3. הגלישה והשימוש בתכני האתר הינה באחריות המשתמש בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או קופון ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לבדיקה עצמאית של מחיר המוצר או השירות או של טיבם ו/או התאמתם למשתמש.
 4. נאסר בזאת במפורש לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או מידע אודות גולשים אחרים ו/או בעלי מקצוע ו/או מפרסמים לצורך שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או מסחרי. אין לנקוט בכל פעולה כדי לקדם תכנים של הגולשים או של  צדדים שלישיים או כדי לזכות ליתרון מסחרי.
 5. פנייה לבעל מקצוע ו/או למפרסם באתר מטעם גוף מסחרי כלשהו, למטרה שאינה לשם שכירת שירותיו של בעל המקצוע הנה אסורה בהחלט ומהווה הפרה יסודית של תקנון זה, אשר תגרור נקיטה בהליכים משפטיים.
 6. כמו כן, חל איסור חמור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר.
 7. האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה.

ב. רשימת בעלי מקצוע ומפרסמים אחרים

 1. תוכלו למצוא באתר רשימת בעלי מקצוע המעניקים שירותים בתחום השיפוצים ואת פרטי ההתקשרות עמם (להלן: "בעלי המקצוע"). כמו כן מאפשר האתר, תמורת תשלום, להציב פרסומות שונות ברחבי האתר (להלן: "המפרסמים").
 2. מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע לבעלי המקצוע ולמפרסמים לרבות דיוק פרטיהם, הכשרתם ופעילותם, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם בעלי המקצוע והמפרסמים בלבד ועל אחריותם. אין האתר יכול לערוב על תוכנם, והוא לא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים ולא יהיה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים לבין מפרסם כלשהו.
 3. על כן, מומלץ לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי מבעלי המקצוע ו/או המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר. שכן כאמור בעל האתר אינו יכול ואינו מתיימר להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם והן באשר לתוכנם.
 4. כשירות למשתמשי האתר, מעניק האתר למשתמשיו את האפשרות להסתייע בדירוג בעלי המקצוע המבוצע על ידו בהתאם לחוות דעת, ציונים ואמצעים אחרים אותם הוא אוסף ומשקלל. כמו כן, מאפשר האתר לגולשים בו, להתרשם מחוות דעת שונות על בעלי המקצוע, כפי שהתקבלו מלקוחותיהם ומאנשי מקצוע שנשכרו לשם כך על ידי האתר. במידה ותחליטו גם אתם להתקשר גם בעל מקצוע באמצעות האתר, נפנה גם אליכם, ונשמח אם תוכלו לשתף אותנו בחוויותיכם מהשירות אותו קיבלתם. על חוות הדעת להיות אמיתית וכנה. מובהר כי פרסום או הסרת חוות הדעת יהיו לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 5. מובהר כי דירוג בעלי המקצוע, פרסום חוות הדעת או פרסום חומר פרסומי באתר אודות בעלי המקצוע אין משמעו כי האתר או מי מטעמו מעודד או ממליץ על בעל המקצוע או על השירות הניתן באמצעותו. על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבעלי המקצוע. המלצה זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע למידע מקצועי כלשהו.

ג. קופונים והטבות הניתנים באתר

 1. מעת לעת, יתפרסמו באתר קופונים או שוברים המעניקים זכות להנחות, הטבות ומבצעים (להלן: "הקופונים" או "הקופון") בבתי עסק שונים ברחבי הארץ אשר הנפיקו את הקופון (להלן: "בתי העסק" או "בית העסק").
 2. לצד כל קופון יפורטו הזכויות שמקנה כל קופון לרבות היקפו, תנאים למימושו, מועד אחרון לניצולו וכן פרטים נוספים על בית העסק ודרכי ההתקשרות עימו, וכל פרט נוסף כפי שימצא לנכון האתר או בית העסק להוסיף.
 3. קבלת הקופון מתבצעת באמצעות דוא"ל, הדפסה, או מסרון סלולרי בהתאם לבחירתו של המשתמש. על מנת לממש את הקופון, יהיה על המשתמש להציגו בפני בית העסק.
 4. מובהר, כי הקופונים וכל המידע המוצג בהם ובקשר אליהם, מסופק על ידי בתי העסק ובאחריותם בלבד. האתר אינו מוכר ו/או מספק את המוצרים ו/או את השירותים המוצעים בקופון ולא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מבעלי העסק ולא יהיה צד לכל ההתקשרות בין המשתמשים באתר לבין בית עסק כלשהו. תמונות המוצרים ו/או השירותים באתר, ככל שיוצגו, מסופקים על ידי בתי העסק,  והם נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים.
 5. האתר מעניק לבתי העסק במה בלבד, להצעת שירותים או מוצרים המסופקים על ידם והוא מהווה גורם ביניים בין בית העסק ללקוח. שירותים או מוצרים אלה אינם מסופקים על ידי האתר. לאתר לא תהיה כל אחריות בקשר אליהם. פרסום שירותים או מוצרים אלה באתר אין משמעו כי האתר מעודד או ממליץ על המוצר או השירות המפורסם ועל המשתמש לעשות בדיקה עצמאית בטרם יחליט לממש קופון או להתקשר עם בית עסק.
 6. מובהר כי כלל הקופונים הינם לשימוש אישי וחד פעמי ובהתאם לתנאים המצויינים על גבי כל קופון. אין לעשות כל שימוש אחר בקופונים, פרט למימושו אצל בית העסק, לרבות מכירתו ו/או העברתו לצד שלישי בכל דרך.

ד. רכישת שירותים באמצעות האתר

 1. כאמור לעיל, מאפשר האתר לרכוש באמצעותו מספר שירותים בתשלום. במידה ויחליט האתר להציע שירותים בתשלום אלה לרכישה דרך האתר, או כל שירותים או מוצרים אחרים כגון קופונים ושוברים, יחולו התנאים הבאים:
 2. רכישת שירותים מאת האתר מותרת לכל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים ובידיו כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות המוכרות.
 3. במידה ותבקש לרכוש את אחד מן השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר, תתבקש למלא טופס הזמנה ובו לספק את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל, טלפון נייד, טלפון נייח, כתובת, מספר ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי. על אף שהאתר נוקט באמצעי אבטחה מחמירים על מנת לשמור על חשאיות המידע המוזן אליו, במידה ואינך מעוניין למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות האתר, תוכל לבצע את ההזמנה באופן טלפוני באמצעות אחד מנציגנו.
 4. מילוי פרטים אלה או מסירתם בטלפון, ככל שייעשה, נעשה ברצונו החופשי של המזמין ואין כל חובה למסור פרטים אלה. אנא קחו בחשבון כי, לא נוכל להתחיל בתהליך ההזמנה במידה ואחד מפרטים אלה לא יסופק או יסופק באופן חלקי או שגוי.
 5. אישור ההזמנה הסופי ישלח למזמין באמצעות המייל שמסר, לאחר שנתקבל אישור מתאים מחברת האשראי. מכאן, כי עצם מילוי ושליחת טופס ההזמנה איננה מהווה אישור כי הרכישה בוצעה.
 6. על כל הפרטים שנמסרים במהלך ביצוע הזמנה להיות אמיתיים ומדוייקים. האתר שומר על זכותו לנקוט בהליכים משפטיים, אזרחים או פליליים, כנגד מזמין אשר מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ושיבש את הליך המכירה. לידיעתכם, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של מסירת פרטים שגויים או כוזבים כאמור יהיה האתר רשאי לבטל את הזמנתך.
 8. לידיעתך, כל העסקאות, הפרטים האישיים ופרטי כרטיס האשראי מאובטחים ומוצפנים בטכנולוגיית SSL שהינה הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת המידע. כמו כן, מערכת הסליקה עומדת בתקן PCI הבינלאומי.
 9. האתר משתמש בטכנולוגיות קיימות כדי להבטיח את בטיחותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיות אלה אינן מספקות אבטחה הרמטית ומוחלטת.

ה. מחירונים

 1. כחלק מן השירות המסופק על ידי האתר לציבור הגולשים, מפרסם האתר מחירונים לשירותים שונים של בעלי מקצוע בתחום השיפוצים, אשר שוקללו על ידו בהתאם לנתונים שהתקבלו מלקוחות ומבעלי מקצוע.
 2. מובהר, כי מחירונים אלה ניתנים כשירות בלבד ואינם מחייבים אף אחד מבעלי המקצוע או מהמפרסמים באתר. שימוש ו/או הסתמכות על מחירונים אלה הינם באחריות המשתמש בלבד.

ו. פורומים, תגובות ותכני גולשים

 1. שיפוץ בית איננו משימה קלה, בין אם מבוצע על ידי בעל מקצוע ובין באופן עצמי. לשם כך מפעיל האתר "פורום מומחים" המנוהל על ידי בעלי מקצוע שונים, בעזרתו יוכלו הגולשים לשאול שאלות, להתייעץ , לחלוק ולשתף ידע ונסיון. בשלב זה, משתמשי האתר אינם נדרשים להרשם לאתר, אולם האתר שומר לעצמו את הזכות להתנות את השימוש בפורום בהרשמה.
 2. על הגולשים המשתתפים בפורום להשתמש בשפה ובלשון נקיים ולהמנע מלפגוע בשמם הטוב ו/או בפרטיותם ו/או ברגשותיהם של מנהלי הפורום, בעלי המקצוע והמשתתפים האחרים.
 3. אין לפרסם ו/או להעלות לאתר, בכל דרך, תכנים או חומרים, לרבות טקסטים, תמונות, גרפיקה או וידאו, שיש בהם משום פגיעה בזכויותיהם של צדדים שלישים, לרבות חומרים או תכנים שיש בהם משום פגיעה בזכויות יוצרים ו/או סימן מסחר ו/או מהוות פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם ו/או גוף.
 4. המשתמשים מתחייבים כי כל החומרים והתכנים אשר יועלו על ידם לאתר הנם תכנים מקוריים שלהם או בידיהם רישיון מתאים, וכי חומרים אלו באחריותם הבלעדית. 
 5. התכנים והחומרים שמועלים לאתר על ידי המשתמשים מתפרסמים באתר בהתאם להצהרת המשתמשים כי המידע הנו נכון ואינו מפר כל זכות של צד שלישי. אין באפשרות האתר לוודא, והוא איננו מוודא בפועל, את נכונות הצהרה זו.
 6. מובהר, כי כפלטפורמה להעלאת תכני גולשים, האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן. במידה והנך סבור כי תוכן שהתפרסם באתר פוגע או מפר זכות שלך, תוכל ליצור קשר עם האתר באמצעות העמוד "צור קשר", ולפרט את מהות הפגיעה. בפנייתך, אנא צרף קישור לעמוד הרלוונטי, וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך. ללא הפרטים האמורים, לא נוכל לבדוק את פנייתך. האתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ויפעל בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ"י כל דין.
 7. מבלי לגרוע מאחריות המשתמש לתכנים שהועלו על ידו לאתר, האתר יהיה רשאי להסיר כל תוכן ו/או מידע שהועלו לאתר לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.
 8. שימו לב! התכנים והמידע המתפרסמים בפורום, מתפרסמים מטעם בעלי המקצוע ו/או מטעם הגולשים בלבד ובאחריותם. האתר לא יהיה אחראי לתוכן או למהימנות כל תוכן המופיע בפורום ולא יישא באחריות כלשהי בקשר אליהם. על כל משתמש לעשות בדיקה סבירה של צרכן סביר בטרם יחליט להסתמך על עצה, טיפ, חוות דעת או כל מידע שקיבל.
 9. לאתר הזכות המלאה להסיר כל תוכן שיראה לו, זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ולא הצורך ליתן כל נימוק וללא הודעה מראש.

ז. מסירת פרטים ורישום לאתר

 1. בשלב זה, על מנת ליהנות מהמידע באתר ובתכניו, הגולשים אינם נדרשים להרשם לאתר או למסור פרטים כאלו או אחרים. יחד עם זאת, האתר שומר על זכותו לדרוש מהמשתמשים באתר, כתנאי להשתתפות בפעילות האתר, להרשם מראש לאתר כתנאי להשתתפותם.
 2. ככל והתבקשו המשתמשים להרשם לאתר יחולו התנאים הבאים:
  1. לצורך ההרשמה לאתר יתבקשו המשתמשים באתר להזין שם משתמש וסיסמא, וכן פרטים מזהים אחרים, אשר ישמשו אותם בעת השימוש החוזר באתר. מובהר כי על פרטים אלה להיות נכונים, מדוייקים ואמיתיים. שימוש בפרטים מפוברקים ו/או לא נכונים ו/או פרטים אשר אינם שייכים לגולש יגרמו לביטול ולהסרת חשבון הגולש מאת האתר וכל התכנים שנשמרו בו- זאת ללא כל הנמקה או הודעה מוקדמת.
  2. שם המשתמש והסיסמא הנם אישיים ואינם ניתנים להעברה ואין לשתף בהם כל אדם או גוף אחר ו/או לתת הרשאה ו/או זכות גישה, מלאה או חלקית, לשימוש כלשהו באתר.
  3. כל פעילות בחשבון הנה באחריות הגולש בלבד. האתר יהיה רשאי למנוע גישה מהגולש לאתר ו/או לחשבונו בכל עת לפי שיקול דעתו המלא ולא תהיה לו כל אחריות בקשר לנזקים שייגרמו כתוצאה מכך. כן יהיה האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה על כך.

ח. הגנת הפרטיות ושימוש במידע

 1. האתר מכבד את פרטיות הגולשים באתרו ורואה בשמירה על פרטיות זו כמטרה ערכית וחשובה. להלן, תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות של אתרנו, תוך פירוט המידע הנאסף על ידנו, וכיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש לגולשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 2. כאמור לעיל, בעת רכישת מוצרים או שירותים מהאתר, נדרשים המזמינים למסור פרטים אישיים. פרטים אלה, וכן מידע נוסף שיצטבר אודות הגולשים, יישמר במאגר המידע של האתר. גולשים אשר אינם מעוניינים שמידע מסויים יישמר אודותיהם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.
 3. האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.
 4. במידה ואישרת זאת במהלך ההרשמה לאתר או במהלך ביצוע הזמנת הרכישה/ ההזמנה האתר יהיה רשאי לפנות אליך, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר כי הגולש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי הגולש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.
 5. בנוסף, האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.
 6. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר באמצעים שונים על מנת לאסוף מידע לא אישי על המשתמשים. בין אמצעים אלה יעשה האתר שימוש ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשמרים במחשבך, או באמצעות local storage. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. ייתכן שנעשה שימוש במידע לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת ביקורך באתר ו/או בעת גלישתך באתרים אחרים. המידע שבקבצי העוגיות מוצפן. אנו נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת "עוגיות" או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.
 7. כמו כן, הנכם רשאים בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר.
 8. האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.

ט. אחריות

 1. האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי, בין אם כחומר מקצועי (מאמרים, טיפים וכד'), בין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן המוצג בפורומים על ידי הגולשים.
 2. כמו כן, האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.
 3. האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את פעילותו, כולה או חלקה, לצורך תחזוק, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

י. קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לאתר בלבד.
 2. חלק מהמידע והתמונות המוצגים באתר הינם בבעלות צדדים שלישיים כגון בעלי מקצוע ומשתמשים והועלו והוצבו באתר בהתאם להרשאתם. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני בתכנים אלה שייכים לאותם צדדים השלישיים.
 3. אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת האתר. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה ללא הסכמתו הכתובה מראש של האתר.

יא. יצירת קשר

 1. במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.
 2. תוכלו ליצור עימנו קשר הן באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד "צור קשר" והן באמצעות הטלפון בשעות הפעילות (א'-ה' בין השעות 9:00- 18:00) למספר טלפון: 076-5454547 או לכתובת הדוא"ל : info@shiplus.co.il
 3. כתובתנו למשלוח דואר הינו: פלוס ברשת, ת"ד 953, תל אביב, 61008

יב. שונות

 1. האתר רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.
 2. מבלי לגרוע מזכותו של האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר שומר כל זכותו למנוע ולחסום את גישתם לאתר של גולשים או משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 3. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
 4. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.
צרו קשר